Tellimistingimused

TELLIMISTINGIMUSED
1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS
1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad Imeloomad OÜ, registrikood 14222916, aadress Palli 12/1-2, Tallinn, internetipoes (www.imeloom.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Imeloomad OÜ hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.
2. LEPINGU JÕUSTUMINE
2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist Imeloomad OÜ poolt.
3. KAUBA JA TEENUSTE HINNAD
3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2. Imeloomad OÜ jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.
4. KAUPADE EEST TASUMISE JA KÄTTESAAMISE VIISID
4.1. Kaupade eest on võimalik tasuda pangalingi kaudu. Poe maksete vahendaja on Maksekeskus AS. Imeloomad OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõtte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
4.2. Imeloomad OÜ transporditingimustega saad tutvuda lehel TRANTSPORDITINGIMUSED. Kauba ja teenuste eest tasutakse pangaülekandega 100% ette.
5. KAUBA SAADAVUS
5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos.
6. KLIENDI ÕIGUS TELLIMUSEST TAGANEDA
6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.
6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Imeloomad OÜ meiliaadressil imeloom[ät]online.ee ja tagastama tellitud kauba.
6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis.
6.4. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.
6.5. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
6.6. Imeloomad OÜ tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).
6.7. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.
7. IMELOOMAD OÜ ÕIGUS LEPINGUS
7.1. Imeloomad OÜl on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud.
7.2. Toode võib pildil olevast erineda, kuna tegemist on käsitöötootega.
8. GARANTIITINGIMUSED
8.1. Imeloomad OÜ annab tellitud kaubale seaduses sätestatud garantii.
8.2. Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.
8.3. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest, valest hooldusest või toote kulumisest.
9. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE
9.1. Imeloomad OÜ kinnitab, et kõik ostja poolt edastatud andmete kaitse on tagatud. Imeloomad OÜ e-pood kasutab isikuandmeid ainult tellimuse täitmiseks ja ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.
10. TELLIMISTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUDATUSED
10.1. Imeloomad OÜl on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.
10.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel www.imeloom.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.
10.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.
11. JÄRELVALVEASUTUS JA TINGIMUSED
11.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.
11.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.
12 LÕPPSÄTTED
12.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
12.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil https://www.imeloom.ee

Loading...
etEstonian
Üles